La cadena logística al transport de fruites i verdures

Els anomenats productes d’alta rotació són aquells que es venen amb molta freqüència com, per exemple, les fruites i verdures. La logística en aquest tipus d’aliments, ha de ser molt meticulosa en totes les seves fases. Avui parlem de la cadena logística i de com es transporten els aliments d’alta rotació. 

Què és la cadena logística

Moltes vegades no ens adonem del procés que té al darrere el consum d’aliments tan diaris com són les fruites i verdures. Per als consumidors finals, adquirir-los és una feina molt senzilla: comprar-los al supermercat i portar-los cap a casa. No obstant això, darrere d’aquest simple fet, cada aliment que comprem ha recorregut diversos kilòmetres i passat per diferents processos fins a arribar a la taula de casa nostra. Això és el que es coneix com a sistema de proveïment i distribució d’aliments o cadena logística. 

La cadena logística és el conjunt de tots els processos pels quals passa un producte des de la seva fabricació fins al seu consum. Abarca aspectes com la producció, transformació, transport, emmagatzematge, conservació, distribució, compra i gestió. Amb aquesta logística es cobreix tot el procés de moviments que asseguren una entrega segura dels aliments, des de la seva producció fins al consum final per part del client. 

A la cadena logística dels aliments poden diferenciar-se les següents etapes: 

 • Origen: és el lloc i forma de producció dels aliments. 
 • Transformació: consisteix a la manipulació de certs aliments per millorar les seves característiques i augmentar-ne la durabilitat. 
 • Emmagatzematge i conservació: a aquesta fase s’emmagatzema temporalment els productes, sota condicions de conservació correctes segons el tipus d’aliment. 
 • Transport: en el procés de distribució s’uneixen tots els esglaons de la cadena. És un dels processos més importants i al que s’ha de prestar més atenció.
 • Venda: a aquesta fase els productes es ponen a disposició del comprador. 
 • Consum: aquest és el procés final de la cadena logística, on tots nosaltres podem menjar els aliments que hem comprat. 

La fase del transport a la cadena logística

El moment del transport d’aliments és un punt de vital importància per a la conservació i bon manteniment d’aquests. Unes bones condicions en el transport de productes peribles pot garantir el seu correcte estat per al consum humà; per contra, si no se segueixen unes bones pràctiques per al seu trasllat, poden deteriorar-se i tornar-se nocives per a la salut.  Les exigències al transport d’aliments són gairebé tan estrictes com en la producció d’aquests. 

Aquests són alguns consells a tenir en compte durant la fase de transport de fruites i verdures: 

 • Tenir cura tant a la càrrega com a la descàrrega dels aliments. 
 • Ser meticulós a l’hora de manipular les fruites i verdures, evitant cops i moviments forçosos. 
 • Disminuir, sempre que sigui possible, el temps de recorregut. 
 • Transportar les fruites i verdures sota la temperatura correcta. 
 • Assegurar-nos de mantenir en tot moment les condicions de temperatura i conservació dels aliments. 
 • Mantenir en tot moment la cadena de fred. 
 • Buscar la sostenibilitat i conservació del medi ambient. 
 • Mantenir una humitat relativa segons la tipologia de l’aliment. 
 • Aïllament dels aliments que desprenen olors d’aquells altres que puguin absorbir-los. 
 • Correcta circulació de l’aire. 
 • Protegir les fruites i verdures de la llum solar directa. 

A la nostra empresa de transport a Girona som conscients de les necessitats especials i de la importància del transport d’aliments com fruites i verdures. Per això, treballem cada dia per oferir un servei excel·lent i mantenir en perfectes condicions els productes a transportar. 

Call Now Button
Abrir chat