Accesoris
Especials

Les plataformes elevadores, separadors tèrmics i ganxos

Algunes mercaderies requereixen que els vehicles estiguin equipats amb accessoris especials, tant per garantir el seu trasllat com per facilitar les operacions de càrrega i descàrrega.

És el cas, per exemple, de les plataformes elevadores, els separadors tèrmics o els ganxos per a la carn; tots ells accessoris amb els que compten els vehicles de la nostra flota.

  • Plataforma elevadora: indispensable per estalviar temps i facilitar les accions de càrrega i descàrrega a supermercats i grans superfícies.

  • Separadors tèrmics: mantenen la cadena de fred i permeten distribuir la càrrega a diferents temperatures en un mateix camió. D’aquesta manera, és possible transportar productes refrigerats i congelats simultàniament, tot mantenint la temperatura òptima en cada departament.
  • Ganxos d’acer inoxidable per a la carn: dissenyats especialment per al transport de carn penjada als camions frigorífics, amb un sistema de rails. Els ganxos compleixen amb la normativa de transport de productes carnis, segons la qual les mercaderies no poden tocar a terra ni les parets per evitar qualsevol contaminació; a més, les peces penjades permeten que l’aire circuli al seu voltant.Your Content Goes Here