Legislació sobre les mercaderies peribles

En un post parlàvem sobre la importància de mantenir la cadena de fred i en aquesta ocasió, tractarem el tema de la legislació sobre les mercaderies peribles.

Amb el pas dels anys i els avanços tecnològics en l’àmbit del transport terrestre de mercaderies, avui dia és possible transportar productes de tota mena entre països.

Això al seu torn, també permet que sigui possible explorar nous alens i sabors que enriqueixen les nostres cultures. A través del menjar podem conèixer més sobre els costums d’altres països, i això és meravellós.

L’ATP

L’anomenat ATP, és l’Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i sobre vehicles especials utilitzats en aquest transport que està en vigor des de l’any 1970 amb l’objectiu de garantir que els aliments transportats arribin en perfectes condicions al consumidor final.

En aquest acord apareix el reglament que estableix les bases per al transport de mercaderies peribles i s’especifica com han de ser els vehicles en els quals es transportin aquests aliments.

Els vehicles aptes per a aquest tipus de transport tenen unes característiques específiques. Diferenciem entre els isoterm, els refrigerats, els frigorífics i els calorífics. Si vols saber més sobre les diferències entre cadascun, et deixem l’enllaç a aquest post.

Com ja hem comentat en alguna ocasió, les mercaderies peribles són les que necessiten una temperatura constant per a assegurar el seu bon estat quan arribin a la destinació final.

L’ATP el que fa és establir aquestes temperatures segons el producte en qüestió, a continuació deixem desglossat el llistat:

Cremes gelades –20 °C
Peixos, mol·luscos, crustacis congelats o ultracongelats –18 °C
Productes ultracongelats –18 °C
Mantega Congelada –10 °C
Resta de productes congelats –12 °C
Despulles Vermelles +3 °C
Mantega +6 °C
Productes de Caça + 4 °C
Llet en cisternes +4 °C
Llet industrial +6 °C
Productes lactis refrigerats +4 °C
Carn i preparats de carn (excepte despulles vermelles) +7 °C
Ocells i conills +4 °C

Reglament del Parlament Europeu

Pel que respecta a la higiene i seguretat dels productes, el Reglament del Parlament Europeu recull diverses regles sobre les mercaderies peribles:

Mantenir net i en perfectes condicions el vehicle que transportarà productes d’alimentació. És imprescindible netejar i desinfectar periòdicament la cabina.

Els vehicles de transport d’aliments, únicament podran transportar això: aliments. Així s’evita la contaminació.

En cas de transportar més d’un producte a part dels aliments, el vehicle ha de tenir una separació efectiva per a evitar la contaminació.
Els productes a granel, líquids, granulats o en pols s’han de transportar mitjançant receptacles, contenidors o cisternes i s’haurà d’indicar que aquest transport és específic per a tal finalitat.

S’han de netejar a consciència els receptacles de productes alimenticis quan posteriorment es transportessin altres diferents als primers per a evitar la contaminació.

Aquestes són algunes de les normes que existeixen, però tot aquell que es dediqui al transport de mercaderies, i més concret, de mercaderies peribles. Per això, tota empresa de transport frigorífic haurà de conèixer totes i cadascuna de les lleis que hi ha sobre aquest tema.

És condició “sine qua non” per a poder exercir com a transportista, per això tots els nostres empleats coneixen el reglament i l’apliquen rigorosament. Només així s’aconsegueix mantenir una empresa amb més de 25 anys de trajectòria.

Espero que hagis entès una mica més sobre la legislació sobre les mercaderies peribles. Qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb Transport Fred Gironès.

Call Now Button
Abrir chat