Transport
Refrigerat

Externalització de serveis de transports de temperatura controlada

El transport refrigerat d’aliments ha de garantir en tot moment la temperatura de refrigeració o congelació òptima per tal de mantenir la qualitat del producte des del seu punt d’origen fins la seva arribada a mans del consumidor final.

Per mantenir la cadena de fred durant el transport, les característiques dels vehicles utilitzats s’han d’ajustar a la refrigeració que necessita cada tipus d’aliments, segons la llista que estableix l’acord sobre el transport de mercaderies peribles.

Flota moderna i especialitzada

La nostra flota, moderna i especialitzada, està equipada amb els accessoris específics necessaris en situacions determinades: plataformes per carregar i descarregar palets i/o gàbies per a càrregues pesants, separadors per dividir la càrrega segons els seus requisits tèrmics i altres complements per al transport refrigerat d’aliments, com ara ganxos per a productes carnis.

 

Amb l’objectiu d’assegurar la qualitat dels productes i la salut de les persones, la cadena expedidor-transportista-destinatari ha d’estar compromesa i preparada per al compliment de les mesures d’higiene alimentària. Com a transportistes especialitzats en transport frigorífic, ens impliquem en la correcta elecció i el manteniment dels vehicles, garantim la neteja i desinfecció necessàries i formem els nostres treballadors en les bones pràctiques de manipulació de productes.

Transport refrigerat d’aliments

A Transfred Gironès comptem amb vehicles adaptats a qualsevol de les mercaderies que requereixen un control de la temperatura. A més, tots els nostres conductors estan formats i preparats per dur a terme les operacions de càrrega i descàrrega sense alterar les condicions de conservació de les mercaderies. Fem enviaments a la província de Girona amb vehicles de diverses capacitats, preparats per carregar articles diversos, no només del sector alimentari.
  • Proximitat/Km.0
  • Productes frescos
  • Indústria càrnia
  • Elaborats o embotits
  • Productes del mar
  • Productes congelats
  • Productes farmacèutics
  • Productes que requereixin temperatura controlada.
Contacte

La nostra àmplia experiència en transport frigorífic ens ha especialitzat en l’externalització dels serveis de transport refrigerat d’aliments a Girona.

Serveis de Transport Fred Gironès